.
Detaljer
Læring og mestringsprogram som går over 12 uker. Programmet sin målsetting er å avklare og styrke arbeidshelsen til deltakerne. Målet er en langtidsfrisk og lønnsom medarbeider. Deltaker og leder får tett samarbeid og oppfølging over tid, der Friskgården sine kursledere styrer den strukturerte læring & mestringsprosessen.
Dialogmøtet før oppstart av kurset avklarer riktig tiltak samt oppfølging av både leder og ansatt.
Lederopplæring gir leder kunnskap og ferdigheter i praktisk og effektiv sykefraværshåndtering og sykefraværsforebygging.
Mer info
Kategorier
Aktivitetstype
Lagre dette arrangementet
Billetter
Arrangører
Friskgården HMS, Robrygga
Sted
Namsos Medisinske Senter (Robrygga)
Bjerkhoeltunet 2
7800 Namsos