Kurs Varme Arbeider

okt. 3. 2019 @ 7:00 AM - 3:00 PM

KURS :Varme Arbeider
Sertifiseringen for varme arbeider er gyldig i fem år, og må etter hver periode fornyes. Er ditt oppdatert?

Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er av forsikringsbransjen pålagt å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Dersom du jobber med varme arbeider er det ditt ansvar å sørge for at du har sertifisering som dokumenterer at du har innsikt i hvilken risiko dette innebærer og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte.


Namsos Næringsforening i samarbeid med YSK AS tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Praktisk informasjon:
Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

Namsos Næringsforening stiller med alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: Kr 2100,- Prisen inkluderer utstedelse av sertifikat fra Norsk Brannvernforening.
Kurset kjøres på dagtid i fra kl 09-17 i Namdalshagens møtelokaler

Namdalshagen 2. etg