Sold out

Mellomlederstudie

6. nov. 2019
7:00 AM - 3:00 PM
Mellomlederstudium
-bli en bedre mellomleder.

Hvilke utfordringer kan du møte ved å tre inn i en lederrolle?
Hvilke utfordringer kan du møte ved å gå fra fagperson til mellomleder ?

Studiets overordnede mål er å gi mellomleder en forståelse av de utfordringer som følger mellomlederrollen, og hva identitesskifte fra fagperson til mellomleder kan innebære.

Studiet fokuserer på forståelsen for rollen som mellomleder spiller i organisasjonen og gir innsikt i ulike lederverktøy, strategier og arbeidsprosesser som kan benyttes.

Du vil få kjennskap til kjernemodeller og verktøy innenfor ledelse med fokus på selvledelse, situasjonsbestemt ledelse, konflikthåndtering, motivasjon, leder vs kompis, tilbakemeldinger og teamledelse/teamprosesser.

Kurset går over 2 dager

Onsdag 6. november kl 08-16
Torsdag 7. november kl 08-16
Namdalshagen 2. etg, møterom Rian
Søren R Thornæs veg 10
7800 Namsos