Truckkurs

30. okt. 2019
3:00 PM - 9:00 PM
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser er felles for kran, truck og masseforflytningsmaskiner.
Om du ikke har dette kurset tilbyr vi det som e-læring, med en avsluttende skriftlig teoretisk prøve.
Kurset inkl. teoretisk prøve kr 990,-.
Våre kurs gjennomføres ihht. opplæringsplaner for sertifisert opplæring.

Modul 1.1 må gjennomføres og bestås før Modul 2.2 og 3.2 - Løfte- og stablevogner for gods - Truck kl T1 og T4.

Etter kurset må mengdetrening på aktuell truckklasse gjennomføres, før avsluttende praktisk prøve.

KLASSE T1 | LAVTLØFTENDE PALLETRUCK, PALLETRUCK MED PLATTFORM TIL FØRER INNTIL 10 TONN
KLASSE T4 | MOTVEKTSTRUCKER MED MAST ELLER TELESKOPBOM INNTIL 10 TONN


Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods - Truck kl T1 og T4
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Modul 3.2 Løfte- og stablevogner for gods - Truck kl T1 og T4 (praktisk opplæring)
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.
Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker.

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening ihht. Modul 4.2.
Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på truck, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

Læremateriell er inkl. i kurspris.
Legg inn under "Kommentar" i påmeldingskjemaet om du skal ha Modul 1.1 i tillegg.

Påmelding:
http://ysk.kursadmin.itum.com/Course/69821/no
Søren R Thornæs veg 10, Namsos
Søren R Thornæs veg 10
7800 Namsos