20. aug. 11:00
Kulturmartna og Brukt- & Antikkmesse
@ Namdalsmuseet
17. aug. 08:30
Fra sykmeldt til langtidsfrisk
@ Namsos Medisinske Senter (Robrygga)